Tcha Limberger Trio Concert

1. Tschawo
2. O Dewel bas o tschido ap o kraizo
3. Tut hi tschi
4. Me hum mato
5. Dui dui
6. His i molo